Produkt „Warmii i Mazur”- pierwsze certyfikaty już przyznane!

70 certyfikatów przyznano podczas Gali „Produkt Warmii i Mazur”, która odbyła się 25.09.2014r w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Uroczystość była częścią realizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego projektowu „Produkt Warmia Mazury”.

» kategoria „Usługa”:
Firma Gastronomiczna „Krys-Stan” s.c. Krystyna Dziodko Stanisław Dziodko z Olsztyna za usługi gastronomiczne